Cyprian Kamil Norwid "Szkic mężczyzny na posłaniu" (1880 r.)