Cyprian Kamil Norwid, szkic popiersia kobiety w masce balowej (1841-1883 r.)