Cyprian Kamil  Norwid "Szkic postaci kobiecej tyłem"  (1841-1883 r.)