Cyprian Kamil Norwid, szkic postaci mężczyzny (1841-1883 r.)