Cyprian Kamil  Norwid, szkic postaci rycerza (1841-1883 r.)