Cyprian Kamil  Norwid, szkic postaci Rzymianina (1841-1883 r.)