Cyprian Kamil Norwid,  szkic postaci starca (1856 r.)