Cyprian Kamil Norwid, szkic postaci w ruchu  (1841-1883 r.)