Cyprian Kamil Norwid, szkic stojącego psa (1841-1883 r.)