Cyprian Kamil Norwid, szkic trzech postaci  (1841-1883 r.)