Cyprian Kamil Norwid, szkice drobne (1841-1883 r.)