Cyprian Kamil Norwid, szkice dwóch głów (1841-1883 r.)