Cyprian Kamil Norwid, szkice głów w nakryciach (1841-1883 r.)