Cyprian Kamil  Norwid, szkice męskich głów (1841-1883 r.)