Cyprian Kamil Norwid, szkice twarzy (1841-1883 r.)