Cyprian Kamil  Norwid "Szlachcic z książką w ogrodzie" (1856 r.)