Cyprian Kamil Norwid "Szlachcic z książką w ogrodzie" (ok. 1873 r.)