Cyprian Kamil Norwid "Wicuś kuchcik" (ok. 1873 r.)