Cyprian Kamil  Norwid "Wskrzeszenie Łazarza" (ok. 1873 r.)