Cyprian Kamil  Norwid "Zad odpoczywającego wielbłąda" (ok. 1856 r.)