Rycina z książki C. Godebski "Dzieła wierszem i prozą...", wydanej w Warszawie w 1821, t.1, frontyspis.