Fotografia z książki Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego "Wśród czarnych", wydanej w 1929 roku we Lwowie przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich (s. 89).