Obraz olejny Józefa Krzesz-Męciny z 1886 roku. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.