Fotografia Romualda Pieńkowskiego ze zbiorów Fototeki Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego