Członkowie kuratorium krakowskiego Polskiego Radia. Od lewej: Zygmunt Chamiec, Bronisław Winiarz, Zygmunt Nowakowski, Karol Rolle, Władysław Heller, hr. Skarbek, Julian Gostwicki, Musiał, dr Lang, Ludwik Szepański.