Widoczni od lewej: Szwengruber, Bronisław Piłsudski, Józef Piłsudski, Busz.