Fotografia grupowa członków zarządu. W pierwszym rzędzie w środku widoczny prezes Emil Rauer. Zdjęcie wykonał Stanisław Brzozowski w Warszawie w latach 1919-1939.