Partytura pieśni do słów Adama Asnyka wydana po 1880 roku w Warszawie przez G. Lewiego.