Okładka zbioru utworów muzycznych wydanego w 1861 roku w Warszawie przez J. Kaufmanna i F. Hösicka.