Dostojnicy opuszczaja kaplicę belwederską po nabożeństwie. Widoczni od lewej: kpt. Józef Hartman, prezydent RP Ignacy Mościcki, marszałek Polski Edward Śmigły-Rydz, premier Felicjan Sławoj Składkowski, generał Kazimierz Schally.