Fotografia z albumu zatytułowanego "Legiony 1914-1916 : Portrety oficerów I brygady i działaczy politycznych", postałego w latach 1914-1935.