Defilada żołnierzy Legionów Polskich przed dowódcą V korpusu armii niemieckiej na froncie wschodnim generałem Friedrichem von Bernhardim. Widoczni m.in.: komendant Legionów Polskich generał Stanisław Puchalski (1. z lewej), dowódca I Brygady Legionów Józef Piłsudski (2. z lewej).