Na pierwszym planie od lewej: gen. Bronisław Regulski, premier Tomasza Arciszewski, brygadier Ross.

Fotografia wykonana przez Czesława Datkę.