Marszałek Józef Piłsudski rozmawia ze swoim adiutantem ppłk. Bogusławem Miedzińskim (1. z prawej), generałami Tadeuszem Rozwadowskim (2. z prawej) i Edwardem ŒŚmigłym-Rydzem (3. z prawej).