Wojewoda poznański Roger Raczyński wręcza Krzyż Zasługi wicedyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu panu Szwedzickiemu.