Członkowie delegacji. Widoczni od lewej: Weisenfeld, Weinsteinówna, prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński, inżynier I.Pomorski, A.Czubryński, Dratwer.