Litografia według wzoru Marii Antoniny Łubieńskiej, opublikowana w Warszawie około 1850 roku.