Drzeworyt według wzoru Franciszka Tegazzo i Jana Mieczkowskiego opublikowany w 1870 roku w "Tygodniku Ilustrowanym" nr 116 s. 136.