Obraz olejny z 1928 roku ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi.