Obraz olejny z 1934 roku ze zbiorów Muzeum Miasta Łodzi.