Zgodnie z relacją Jana Długosza zawartą w "Dziejach polskich" nad walczącymi, wśród chmur i kurzawy, unosiła się postać świętego Stanisława, patrona Polski.