Ilustracja opublikowana w 1911 roku w czasopiśmie "Kurjer Kolejowy i Asekuracyjny : dwutygodnik poświęcony sprawom kolejowym, asekuracyjnym i ekonomicznym",  nr 11 (568), s. 6.

Źródło kopii cyfrowej: crispa.uw.edu.pl.