Fotografia Wawrzyńca Walkiewicza sprzed 1893 roku.