Obraz z 1908 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (skan z książki Dmitrija Szelesta "Lwowska Galeria Obrazów", wydanej przez Aurigę w 1990 roku).