Obraz olejny z 1934 roku, podarowany Muzeum Narodowemu w Warszawie przez Jadwigę Mrozowską.