Moment odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Widoczni ksiądz prałat Bojanek (w środku), po jego lewej stronie szef kancelarii cywilnej Bronisław Hełczyński, wojewoda Władysław Jaroszewicz i radce Michał Mościcki.