Obraz olejny prawdopodobnie namalowany w latach osiemdziesiątych XIX wieku.