Uczestnicy pielgrzymki na stopniach kościoła. Widoczni m.in.: kardynał August Hlond (x), ambasador RP we Francji Alfred Chłapowski (xx), rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji ksiądz Witold Paulus, prezes paryskiego "Sokoła" doktor Brabander, konsul RP we Francji Tadeusz Jankowski. Na przodzie stoją dziewczęta i kobiety w polskich strojach ludowych, w głębi poczty sztandarowe.