Eugeniusz Kwiatkowski podczas wykładu "Postępy techniczne i rozwój metod w zakresie syntezy związków azotowych". Obok siedzą sekretarz generalny Towarzystwa prof. Stefan Mazurkiewicz i prezes Towarzystwa prof. Wacław Sierpiński (z prawej).