Uczestnicy komersu. Widoczni m.in.: marszałek Edward Rydz-Śmigły (stoi), gen. Władysław Anders, płk Leon Strzelecki.